Pozrite si súhrn fotografií z rôznych udalostí, ktoré sa uskutočnili na Kalvárii v posledných rokoch.

12. júna 2019 uplynulo presne 100 rokov od tragickej smrti českého legionára Františka Broža, ktorý je pochovaný na Kalvárii. Podľa dostupných informácii tento mladý vojak pravdepodobne nikdy nebol patrične pochovaný, preto pri príležitosti stého výročia oslobodenia Banskej Štiavnice od maďarských boľševikov a výnimočnej návštevy legiovlaku v Banskej Štiavnici, navštívili zástupcovia legionárskej obce aj Kalváriu, kde za prítomnosti p. dekana Norberta Ďurdíka, zástupcov mesta a verejnosti, prebehli pohrebné obrady, spoločná modlitba, slávnostné položenie vencov na hrob a príhovory hostí.