Práce na Kalvárii pokračujú aj počas súčasnej situácie

Počas posledných týždňov život na Kalvárii postupne utíchol. Návštevníci chodia len sporadicky a obmedzil sa aj náboženský život. Je však dôležité, aby bola Kalvária pekná, aj keď sa život na nej obnoví. Preto aj počas súčasnej krízy pokračujeme v prácach.

V už minulý rok začatých prác na reštaurovaní fresiek Stredného kostola pokračuje reštaurátor Mgr. art. Ján Hromada so svojím tímom. Momentálne prebiehajú práce na odkrývaní sekundárnych premalieb a hľadaní pôvodných barokových fresiek, aby bol kostol po ukončení reštaurovania v čo najautentickejšej podobe. Je to mravenčia práca, ale práce postupne napredujú.

Ďalší pracovníci pracujú na kompletnom prebudovaní kamennej podesty pred Stredným kostolom. Tá pôvodná bola značne poškodená najmä koreňmi dvoch starých a chorých líp. Tie bolo treba pred prácami odstrániť, aby ďalej neohrozovali obnovený kostol a mohli sa vykopať korene. Obe boli už v zlom zdravotnom stave. Práce postupujú a veríme, že už v lete bude predpolie kostola hotové a neskôr pribudne aj bezpečnostné zábradlie.

V súčasnej situácii je menej roboty aj v kancelárii. Preto sme zamenili kancelárske stoličky a obrazovky monitorov za montérky a rukavice a pracujeme na ošetrovaní šindľových striešok a fasád kaplniek. Cieľom je ošetriť ochranným náterom všetky kaplnky, aby sa predĺžila ich životnosť. Veľká časť z nich je už natretá a pokračujeme ďalej.

V najbližších týždňoch budeme tiež opravovať ďalší úsek pôvodného kamenného múru medzi kaplnkami 10 a 11. Ten sa vplyvom erózie a mrazu postupne vydúval a tak ako v iných, už opravených úsekoch, hrozil jeho pád. Našťastie máme tím skúsených pracovníkov, ktorí majú už skúsenosti z opravy iných poškodených úsekov.

Veríme, že keď to situácia dovolí, bude pre vás návšteva Kalvárie opäť miestom oddychu a duchovného povzbudenia. Aj keď teraz hromadné podujatia nie sú možné, určite môžete Kalváriu navštíviť individuálne. Pri zachovaní potrebného odstupu vám jej návšteva počas týchto dní určite zlepší náladu.

Práce na Kalvárii pokračujú aj počas súčasnej situácie