Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Základné info

Vážení návštevníci!

Vítame Vás na stránke venovanej Banskoštiavnickej kalvárii, kde sa dozviete základné fakty o jej histórii, prebiehajúcom projekte jej obnovy a „živote“ tejto pamiatky v súčasnosti.

Banskoštiavnická kalvária je komplex sakrálnych objektov v barokovom slohu pozostávajúci z troch kostolov, devätnástich kaplniek a súsošia Panny Márie a svojim umiestnením na kopci uprostred štiavnického vulkánu je dominantou Banskej Štiavnice.

Zmyslom kalvárie bolo sprítomňovanie udalostí Ježišovho umučenia na kríži v podobe množstva malieb, fresiek, sôch, drevených a kamenných portálov,  ktoré pomáhali pútnikom lepšie precítiť hĺbku a zmysel týchto okamihov. V časoch, keď ľudia nepoznali technické výdobytky dnešnej doby ako TV a internet, boli práve tieto umelecké výjavy akýmsi „živým“ sprievodcom o živote Krista.

O vznik Kalvárie sa v roku 1751 pričinili miestni jezuiti a kalvária 200 rokov žila bohatým náboženským životom. V roku 1951 bola Kalvária komunistickým režimom znárodnená a odvtedy sa datuje je postupné chátranie – či už zubom času, alebo pričinením ľudí.

Tento nepriaznivý stav podnietil niekoľkých aktivistov zo Spolku Banskej Štiavnice´91Slovenského skautingu zasadiť sa o zvrátenie trendu postupného zániku tejto pamiatky, na čo upozornili v roku 2007 iniciatívou o jej zapísanie na zoznam 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Táto skutočnosť pritiahla záujem verejnosti a pomohla obnoviť fungovanie Kalvárskeho fondu. Jeho snahou je komplexná obnova poškodených objektov a návrat náboženského i kultúrneho života.

Veríme, že na stránke nájdete užitočné informácie a tešíme sa na Vašu návštevu našej Kalvárie. Počas krásneho výletu na toto magické miesto Vám odporúčame návštevu Informačné centrum pred prvou kaplnkou, resp. Expozíciu v priestoroch Dolného kostola, alebo navštívte expozíciu „Kalvária v azyle“ umiestenú na Starom zámku, kde sú vystavené všetky zachránené originály z výzdoby Kalvárie.

Na tejto stránke nájdete aj informácie o tom, ako našu snahu o obnovu kalvárie môžete podporiť.