Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Úprava terénu bývalej záhrady za Dolným kostolom – realizácia prírodného javiska pre liturgické účely

17 máj
Úprava terénu bývalej záhrady za Dolným kostolom – realizácia prírodného javiska pre liturgické účely

Záhrada za Dolným kostolom bola dlhodobo zanedbaná a terén na nej bol poznačený neprirodzeným nánosom zarastenej sutiny, ktorá vytvárala terénny zlom. Miesto za Dolným kostolom sa v posledných rokoch stalo miestom konania púte.

Terén záhrady bol upravený do plynulého sklonu. Kamenný oporný múr bol nadstavaný a ukončený drevenou šindľovou strieškou. Múr bol povrchovo upravený  vápennou omietkou. V záhrade bolo realizované drevené prírodné javisko a terén záhrady bol pripravený pre realizáciu drevených lavíc hľadiska.

Realizácia: 2010

Realizácia prác: firma Ľubomír Bosák

Cena prác: 45.616 €

Financovanie: Nadácia VÚB, Ministerstvo kultúry SR