Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Sväté omše a iné podujatia

V súčasnosti sa počas roka na Kalvárii pravidelne slúžia sväté omše počas sviatku Nájdenia svätého kríža (3. máj), na sviatok Premenenia Pána (6. august) a na sviatok Povýšenia svätého Kríža (14. september). Sviatok Povýšenia sv. Kríža 14. septembra, resp. najbližšia nedeľa k tomuto dňu, je zároveň hlavná Kalvárska púť, kedy sa na amfiteátri nad Dolným kostolom stretne zvyčajne niekoľko stoviek veriacich.

Tieto 3 hlavné sviatky však nie sú jediné dni v roku kedy sa na Kalvárii slávi liturgia. Počas roka nás často krát oslovia aj skupinky pútnikov resp. turistov v doprovode kňaza, ktorí majú záujem o slávenie  sv. omše aj v inom termíne. O týchto sláveniach sa však často dozvieme len niekoľko dní resp. týždňov vopred, takže možnosti ich propagácie sú obmedzené.

Počas roka, najmä cez pôstne obdobie,veriaci z farnosti Banská Štiavnica, ale aj z iných regiónov, organizujú krížové cesty. V poslednej dobe tiež stúpa záujem o uzavretie sviatosti manželstva na Kalvárii.

Nakoľko Dolný kostol je plne vybavený k sláveniu sv. omše (s výnimkou organu), okrem kňaza (potrebné si zabezpečiť) a konzultácie s nami, nie je potrebné nič iné. Prosíme drahých pútnikov a veriacich, resp. snúbencov, aby nás v prípade záujmu o slávenie liturgie a sviatostí vopred kontaktovali. Ďakujeme!

 

Informácie o sv. omšiach vo farnosti Banská Štiavnica nájdete tiež na stránke www.farar.inky.sk