Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Sväté omše a iné podujatia

V súčasnosti sa počas roka na Kalvárii pravidelne slúžia sväté omše počas sviatku Povýšenia svätého Kríža (14. september). Tento sviatok, resp. najbližšia nedeľa k tomuto dňu, je zároveň hlavná Kalvárska púť, kedy sa na amfiteátri nad Dolným kostolom stretne zvyčajne niekoľko stoviek veriacich.

Okrem toho počas liturgického roka slúži kňaz z farnosti Banská Štiavnica aj iné príležitostné sv. omše a pobožnosti. Počas roka však častokrát slúžia sv. omše aj kňazi v doprovode skupinky pútnikov resp. turistov v iných termínoch.

Prevažne cez pôstne obdobie, veriaci z farnosti Banská Štiavnica, ale aj z iných regiónov, organizujú krížové cesty.

Nakoľko Dolný kostol je plne vybavený k sláveniu sv. omše (s výnimkou organu), okrem kňaza (potrebné si zabezpečiť) a konzultácie s nami, nie je potrebné nič iné. Prosíme drahých pútnikov a veriacich, aby nás v prípade záujmu o slávenie sv. omše vopred kontaktovali. Ďakujeme!

Informácie o sv. omšiach vo farnosti Banská Štiavnica nájdete tiež na stránke www.banskastiavnica.fara.sk