Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Štvrtá verejná zbierka ukončená

25 nov
Štvrtá verejná zbierka ukončená

Od augusta 2014 do júla 2015 sme na základe povolenia Min. vnútra SR vykonávali ďalšiu, v poradí štvtú verejnú zbierku č. SVS-OVS3-2014/021496.  Finančné prostriedky boli sústreďované na účet 2594320851/0200.

 

Podľa jednotlivých spôsobov výberu bolo vyzbierané:

1.)    individuálnymi vkladmi na účet VZ                                                               – 240,32 €

2.)    výberom príspevkov do označených pokladničiek                                          – 11 718,50 €

3.)    zasielaním DMS správ na osobitné číslo                                                        – 733,44 €

 

Po pripočítaní úrokov a odrátaní poplatkou banke bol čistý výnos verejnej zbierky 12 639,31 €.

Vyuctovanie je k nahliadnutiu TU.

Všetkým darcom úprimne ďakujeme! Aj vďaka Vám môžeme v obnove Kalvárie pokračovať!