Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Socha ležiaceho Krista v hrobe v kaplnke Božského Srdca Ježišovho

23 okt
Socha ležiaceho Krista v hrobe v kaplnke Božského Srdca Ježišovho

 

Podobne ako socha Márie Magdalény, aj táto socha bola v minulosti buď odcudzená, alebo zničená. V rokoch 2010 a 2012 prebehlo skúmanie fotografických archívnych podkladov a návrh na vytvorenie autorskej kópie diela. Kópiu realizoval Mrg. Art. Ján Fečo.

Dokončené boli začiatkom roka 2013 a socha bola inštalovaná na svoje pôvodné miesto.