Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Revitalizácia lipovej aleje na Kalvárii

31 okt
Revitalizácia lipovej aleje na Kalvárii

Návštevníci Kalvárie sa v poslednom roku sťažovali na padajúce konáre z historickej lipovej aleje. Z tohto dôvodu sa v polovici októbra 2017 uskutočnili práce na jej revitalizácii. Práce vykonával Ing. Daniš z Technickej univerzity vo Zvolene so svojim tímom. Odborným zásahom bola ošetrená väčšina jedincov lipy malolistej s cieľom minimalizovať hroziace riziká pre návštevníkov Kalvárie. Prioritne bol vykonaný bezpečnostný rez, pri ktorom boli odstránené silné odumreté konáre a preschnuté časti koruny, ako aj konáre so zníženou vitalitou, infikované chorobami, napadnuté škodcami či inak rizikové. Zároveň prebehla aj výmena arboristického materiálu použitého pri poslednej revitalizácii v rokoch 2008 a 2009, ktorého životnosť končila.Zvyšné práce budú vykonané v druhej etape v roku 2018, nakoľko niektoré arboristické zásahy nebolo vhodné vykonávať na jeseň. V budúcnosti bude potrebné prehodnotiť zotrvanie niektorých jedincov vzhľadom na ich zdravotný stav a miestne pomery. Spílené konáre boli z areálu Kalvárie odstránené v priebehu ďalších dní za pomoci dobrovoľníkov.

Na revitalizáciu lipovej aleje bol v roku 2017 poskytnutý finančný príspevok zo strany mesta Banská Štiavnica vo výške 1860 €, ktorý pokryl prevažnú časť nákladov. Zvyšnú časť financoval Kalvársky fond z vlastných zdrojov.