Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Reštaurovanie sochy Márie Magdalény z kaplnky Bolestného srdca Panny Márie

23 okt
Reštaurovanie sochy Márie Magdalény z kaplnky Bolestného srdca Panny Márie

 

Socha bola v minulosti odcudzená, alebo zničená. V roku 2011 a 2012 bol spracovaný prieskum a zozbieraná fotodokumentácia a na základe tohto podkladu bolo možné vytvoriť autorskú kópiu sochy. Túto kópiu realizoval Mgr. art. Ján Fečo v rokoch 2012-13.

Dnes je socha vystavená na svojom pôvodnom mieste.