Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Reštaurovanie kaplnky č. 15 – Ježiša pribíjajú na kríž

12 máj
Reštaurovanie kaplnky č. 15 – Ježiša pribíjajú na kríž

Kaplnka bola celoplošne odhalená od mladších cementových omietok počas reštaurátorského výskumu, ktorým sa zisťoval stav kamenného muriva, kamenných článkov, ríms a ich pôvodného tvaroslovia. Hlavné priečelie kaplnky vrátane kamenných ríms a volút bolo práve na tejto kaplnke najlepšie zachované a preto sa stala vzorovou pri reštaurovaní ďalších kaplniek, na ktorých sa rímsy, alebo bočné kamenné pilóny s volutami už nezachovali.

Pamiatková obnova kaplnky spočíva v troch častiach: 1./ Stavebnú – úprava terénu a odvedenie vody od kaplnky, elektrifikácia kaplnky. 2./ Remeselnú – výmena plechovej strešnej krytiny za drevený šindeľ, drenáž pod podlahou v interiéri, oprava dlažby. 3./ Reštaurátorskú – reštaurátorská rekonštrukcia barokového vzhľadu kaplnky – fasáda, atika, vázy a kríž na atike.

Realizácia: 2009 – 2011

Reštaurátor: Mgr. art. Vladislav Plekanec, ml.

Cena reštaurovania: 14.000 €

Financovanie: Ministerstvo kultúry SR a súkromný donor

Doc. Ing. Otto Berger z Bratislavy