Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Reštaurovanie kaplnky č. 14 – Ježiš nesie kríž

12 máj
Reštaurovanie kaplnky č. 14 – Ježiš nesie kríž

Kaplnka je zasadená do svahu a preto mala staticky narušenú zadnú stenu. Počas reštaurátorského výskumu bola čiastočne odhalená od mladších cementových omietok. Stav kamenného muriva, kamenných článkov, ríms a ich pôvodného tvaroslovia bol vážne narušený, časť zadnej steny úplne chýbala.

Pamiatková obnova kaplnky spočíva v troch častiach: 1./ Stavebná – úprava terénu a odvedenie vody od kaplnky, elektrifikácia kaplnky. 2./ Remeselná – výmena plechovej strešnej krytiny za drevený šindeľ, drenáž pod podlahou v interiéri, oprava dlažby. 3./ Reštaurátorská – reštaurátorská rekonštrukcia barokového vzhľadu kaplnky – fasáda, atika, kamenné vázy/ čaše a kríž na atike.

Realizácia: 2010

Reštaurátor: Mgr. art. Vladislav Plekanec, ml.

Cena reštaurovania: 20.000 €

Financovanie: Ministerstvo kultúry SR a súkromný donor

Kaplnka je v adopcii:  partnerské mesto Hunennberg