Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Reštaurovanie kaplniek 23 a 24

19 sep
Reštaurovanie kaplniek 23 a 24

Z kaplniek boli v roku 2012 odstránené cementové vrstvy omietok, časti murív, ktoré hrozili deštrukciou boli spevnené do času komplexnej rekonštrukcie. Na kaplnkách bola vykonaná sanácia vlhkosti muriva. V roku 2013 sa realizovala komplexná obnova kamenosochárskeho výtvarného pracovania, vonkajších omietok, schodov a strechy.

Na fotografiách sú kaplnky pri začatí prác a tesne pred konončením.