Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Reštaurovanie fresiek v kaplnke č. 6 – Bolestného srdca Panny Márie

16 máj
Reštaurovanie fresiek v kaplnke č. 6 – Bolestného srdca Panny Márie

V kaplnke č. 6 boli začaté reštaurátorské práce na záchrane barokových fresiek v roku 2008. Barokové fresky boli ohrozené zavlhaním múrov a následným opadávaním fresiek. Bolo nevyhnutné realizovať urgentné reštaurátorské zásahy a celkovú pamiatkovú obnovu priestoru kaplnky – drenáže pod dlažbou v interiéri, opravu mreží a vstupných dverí, opravu kamenných točitých schodov do veže a pod.

 

Realizácia: 2008 – 2010

Reštaurátorka: Akad. mal. Eva Mitzová

Remeselná obnova dlažieb a stavebná obnova: fi Obnova.sk (Michal Hrčka) a firma Ľubomíra Bosáka

Cena reštaurovania fresiek: 35898

Cena umelecko-remeslnej opravy dverí, dlažby, drenáže: 13674€

Financovanie: Svetový pamiatkový fond (World Monuments Fund), Nadácia VÚB, Ministerstvo kultúry SR