Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Reštaurovanie fasád Dolného kostola

12 máj
Reštaurovanie fasád Dolného kostola

Fasáda mala značne poškodené omietky, hlavne v soklovej časti a bola zvetraná. Reštaurátorský výskum preukázal, že pôvodná baroková omietka je zachovaná len v minimálnych fragmentoch a že cementové zloženie fasádnej omietky spôsobuje vlhnutie vzácnych barokových fresiek v interiéroch kostola. Preto sa počas roka 2009 začalo s celoplošným odstraňovaním cementovej omietky.  Reštaurátorská obnova sleduje barokovú podobu kostola so zvýraznením jej architektonického členenia stĺpmi, soklom a atiky vrátane obnovy štukovej balustrády. V ďalšej etape pamiatkovej obnovy Dolného kostola je plánovaná rekonštrukcia pôvodných kamenných sôch (pravdepodobne sochy sv. Petra a Pavla) a obeliskov, ktoré boli pôvodne umiestnené na vrchole kamennej atiky medzi tromi vežami.

Realizácia: 2009 – 2012

Reštaurátori: Reštaurátorský výskum fasád: Akad mal. Eva Mitzová a PhDr. Martin Mitz; realizácia obnovy fasády: Mgr. art. Ján Hromada

Cena reštaurovania fasád: 2.500€ – výskum + 105.631 € – odstraňovanie starej omietky a nová omietka, sokle, štuky, rímsy…

Financovanie: Ministerstvo kultúry SR, Svetový pamiatkový fond (World Monuments Fund), Nadácia VÚB