Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Reštaurovanie barokových fresiek v kaplnke č. 4 – Božského srdca Ježišovho

13 máj
Reštaurovanie barokových fresiek v kaplnke č. 4 – Božského srdca Ježišovho

V kaplnke č. 4 boli začaté reštaurátorské práce na záchrane barokových fresiek ešte v roku 2005. Barokové fresky boli ohrozené zavĺhaním múrov. Vplyvom vlhkosti vzácne fresky opadávali. Omietky mali trhliny a na mnohých miestach boli originálnym freskám škodlivé cementové plomby.

Pred reštaurovaním a počas neho bolo nevyhnutné realizovať urgentné reštaurátorské zásahy – fixovanie odlúpujúcich sa originálov, odstránenie cementových plomb a fixovanie okrajov originálov ako aj celkovú pamiatkovú obnovu priestoru kaplnky – drenáže pod dlažbou v interiéri, opravu mreží a vstupných dverí, opravu kamenných točitých schodov do veže a pod.

Realizácia: 2008 – 2010

Reštaurátorka: Akad. mal. Eva Mitzová

Remeselná obnova dlažieb a stavebná obnova: fi Obnova.sk (Michal Hrčka) a firma Ľubomíra Bosáka

Cena reštaurovania fresiek: 63153€

Cena umelecko-remeslnej opravy dverí, dlažby, drenáže: 13674€

Financovanie: Svetový pamiatkový fond (World Monuments Fund), Nadácia VÚB, Ministerstvo kultúry SR