Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Rekonštrukcia striech na Dolnom kostole a oprava všetkých poškodených striech

17 máj
Rekonštrukcia striech na Dolnom kostole a oprava všetkých poškodených striech

Pultové strechy na Dolnom kostole – medzi tromi vežami boli už dožité a poškodené. Krovy pultových striech boli poškodené a vyžadovali remeselnú – tesársku opravu, resp. výmenu.

V súlade s barokovým konceptom obnovy kostolov a kaplniek Kalvárie sa rekonštruovali strechy do pôvodného stavu (zisteného pamiatkovým výskumom), kedy na čelnej fasáde vynikala baroková atika (v tomto prípade kamenná rímsa vo vrchole), ktorá nebola prekrytá strechou, ale na nej boli pôvodne  umiestnené kamenné sochy svätých a oblelisky.

Okrem toho sme opravili vyše 150 dier na ďalších objektoch, ktoré vznikli hlavne atakom vysokej zelene.

 

Realizácia: 2009 – 2010

Realizácia prác: firma Jozef Santoris a firma Ján Tomala

Cena prác: 15.000 €

Financovanie: Nadácia VÚB, Ministerstvo kultúry SR