Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Rehabilitácia lipovej aleje a celková rekonštrukcia rozsahu zelene

17 máj
Rehabilitácia lipovej aleje a celková rekonštrukcia rozsahu zelene

Zdravotný stav líp v aleji je v zlom stave. Bolo nevyhnutné po výskumných dendrologických prácach realizovať ozdravenie líp – orezanie suchých konárov a vypílenie chorých jedincov. V budúcnosti sa bude alej rekonštruovať po častiach, tak aby sa zachovala dnešná atmosféra starých stromov a zároveň sa postupne vymenili všetky jedince. Postupne sa celý areále čistí od náletovej zelene a od stromov,  ktoré priamo ohrozujú stavby.

Realizácia: 2010

Dodávateľ prác: Ing. Dušan Daniš, TU Zvolen

Cena prác: 9310€

Financovanie: Nadácia VÚB, Ministerstvo kultúry SR