Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Rekonštrukcia  

18 sep

Elektroinštalácia areálu

Elektroinštalácia areálu

  Vďaka elektrifikácii celého areálu, ktorá prebehla v rokoch 2011 – 2013 sme v roku 2013 nainštalovali druhú časť nočného nasvetlenia Kalvárie. K nasvietenému Hornému kostolu pribudli aj 4 kaplnky a Ecce Homo. Osvetlenie bolo zapnuté počas májovej akcie „Pootvorenie Kalvárie“.      

Čítať...

17 sep

Rekultivácia areálu v okolí Dolného kostola, úpravy terénu

Rekultivácia areálu v okolí Dolného kostola, úpravy terénu

  V roku 2013 sme tiež pokračovali v rekultivácii terénu v okolí Dolného kostola. V dohľadnej dobe nás čaká dosadenie lipovej aleje a preto bolo nevyhnutné odstrániť niektoré staré pne z vývratov alebo odstránených stromov. Veľká časť rekultivácie bola pokrytá dobrovoľníkmi.    

Čítať...

17 sep

Obnova zvona v južnej veži Dolného kostola.

Obnova zvona v južnej veži Dolného kostola.

  Zo všetkých zvonov Kalvárie sa zachoval jediný, asi 300 kg zvon v južnej veži Dolného kostola, s vročením 1921. Bol to zrejme jediný zvon, ktorý bol obnovený po zabavení na vojenské účely počas 1. svetovej vojny. V roku 2014 sme opravili jeho mechanické časti, nahradili chýbajúce srdce a celkovo sfunkčnili.    

Čítať...

17 sep

Záverečné retuše v troch kaplnkách Dolného kostola

Záverečné retuše v troch kaplnkách Dolného kostola

  Reštaurovanie veľkoplošných fresiek prebiehali v rokoch 2008-2012 V roku 2013 bolo v súvislosti s dokončením stavebných prác a predovšetkým s dokončením expozície a osadením 3 oltárov potrebné vykonať záverečné reštaurátorské retuše. Retuše realizovala Mgr. Art. Eva Mitzová.  

Čítať...

17 sep

Obnova západnej veže Horného kostola

Obnova západnej veže Horného kostola

  V rámci obnovy západnej veže sme osadili nový kamenný vstupný portál a dvere. Opravené boli aj všetky kamenné ostenia okien do ktorých boli osadené repliky drevených okenných krídiel. V interiéry západnej veže boli vyspravené omietky a podlaha na prízemí. V prvom poschodí veže bolo inštalované interiérové okno predeľujúce hlavnú kaplnku a vežu a podkroví veže bola inštalovaná mreža, oddeľujúca návštevnícky priestor […]

Čítať...

17 sep

Druhá časť reštaurovania kaplnky ECCE HOMO

Druhá časť reštaurovania kaplnky ECCE HOMO

V druhej etape reštaurovania bolo potrebné vykonať statické zabezpečenie celého objektu. Prvej etape boli odstránené cementové omietky a boli spevnené časti, ktoré hrozili svojvoľným rozpadom. Bolo vykonané odsolenie a osadené nové vstupné dvere. Po odstránení cementových vrstiev sa ukázalo, že stavbe je vďaka zubu času ale aj vďaka svojej subtílnej konštrukcii v tak narušenom stave, že hrozí jej zrútenie. […]

Čítať...

25 máj

Reštaurovanie portálu Horného kostola

Reštaurovanie portálu Horného kostola

Pôvodne veľkolepý portál so sochami Izáka, Abraháma a Mojžiša bol v dezolátnom stave. Uvoľnujúce sa časti ohrozovali návštevníkov HK. V prvej fáze obnovy bol celý demontovaný, zdokumentovaný a boli zakonzervované jeho zostávajúce časti. Postupne bude doplnený a po ukončení obnovy fasády HK bude opäť nainštalovaný.   Realizácia: 2009 Realizácia prác: Mgr. art. Vladislav Plekanec, ml. Cena prác: 12.000€ Financovanie: Ministerstvo […]

Čítať...

25 máj

Reštaurovanie reliéfu Posledná večera v centrálnej kaplnke č. 5 Dolného kostola

Reštaurovanie reliéfu Posledná večera v centrálnej kaplnke č. 5 Dolného kostola

Barokový reliéf Poslednej večere bol napadnutý červotočom. Reštaurátorský výskum preukázal, že pôvodný barokový reliéf bol neskôr nevhodne premaľovaný. V rokoch 2009 bol reliéf demontovaný z niky oltára v centrálnej kaplnke č. 5 v Dolnom kostole a prenesený do reštaurátorských ateliérov Pamiatkového úradu SR.. Reliéf bol rozsušený a jednotlivý drevené fošne boli oddelené a narúšali celkový vzhľad hlavného oltára. Realizácia: 2009 – 2010 […]

Čítať...

25 máj

Obnova kamenných točitých schodísk a murovaných oltárnych stolov v kaplnkách Dolného kostola

Obnova kamenných točitých schodísk a murovaných oltárnych stolov v kaplnkách Dolného kostola

Kamenné točité schodiská sa nachádzajú v kaplnkách č. 4 a 6 Dolného kostola. Pred začatím reštaurovania fresiek bolo nevyhnutné stabilizovať všetky staticky narušené konštrukcie. Vážne staticky narušené a takmer nefunkčné boli kamenné točité schody vedúce z kaplniek č. 4 a 6 do veží Dolného kostola. Reštaurovaním bol skvalitnený stavebno-technický stav a estetická hodnota historickej konštrukcie schodiska. Oprava statiky schodísk bola podmienkou […]

Čítať...

25 máj

Reštaurovanie oltára Bolestného srdca Panny Márie (Pieta) v kaplnke č. 6 Dolného kostola

Reštaurovanie oltára Bolestného srdca Panny Márie (Pieta) v kaplnke č. 6 Dolného kostola

V kaplnke sa zachovalo torzo pôvodného barokového oltára Piety. Z oltára bolo ukradnuté súsošie Piety, sochy anjelov a plastika ležiacej Márie Magdalény v hrobe. Nosná časť oltára sa zachovala, ale bola vo veľmi zlom stave – napadnutá červotočom, mnohé časti boli polámané. Chýbala napr. reliéfna figúrka anjelika pod baldachýnom. Stav oltára si vyžadoval akútne reštaurátorské ošetrenie, dorezanie chýbajúceho anjela […]

Čítať...