Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Rekonštrukcia  

25 nov

Reštaurovanie fresiek v kostole Sväté schody a kaplnke Boží hrob

Reštaurovanie fresiek v kostole Sväté schody a kaplnke Boží hrob

S obnovou kostola Sväté schody sme začali v roku 2018. Bola obnovená najmä jeho vonkajšia fasáda a strechy. V rokoch 2019 – 21 budú ešte prebiehať práce na reštaurovaní jeho interiéru, a to najmä jeho rozsiahlej freskovej výzdoby. Taktiež bude obnovený jeho vstupné predpolia a oltár, aby mohol začať plniť svoj pôvodný účel. Je to […]

Čítať...

07 aug

Obnova chodníkov a zábradlia

Obnova chodníkov a zábradlia

Chodníky v areáli kalvárie sa vplyvom počasia a vysokej návštevnosti dostali na viacerých úsekoch do nepriaznivého stavu, čím sa znížila bezpečnosť návštevníkov. Postupne opravujeme všetky poškodené úseky. V tomto roku sme sa zamerali na najviac poškodenú časť, medzi kaplnkou č. 18 a Ecce Homo. Zdá sa, že s pomocou novej technológie – zmiešania piesku, zeminy a cementu, sa podarilo vyriešiť dlho […]

Čítať...

07 aug

Reštaurovanie sôch Krista a ukrižovaných lotrov

Reštaurovanie sôch Krista a ukrižovaných lotrov

Keďže sa systematicky pripravujeme na otvorenie a sprístupnenie Horného kostola v roku 2018, pokračujeme aj s reštaurovaním trojice zachovaných barokových sôch ukrižovaných na Golgote. Podarilo sa zreštaurovať dve z nich, sochy lotrov, ukrižovaných spolu s Ježišom. Sochy, z pôvodne oveľa bohatšieho oltárneho výjavu na Golgote, boli zatiaľ deponované v priestoroch Starého zámku v rámci výstavy „Kalvária v azyle“. Momentálne prebieha reštaurovanie sochy Ukrižovaného […]

Čítať...

29 jún

Obnova Horného kostola postupuje

Obnova Horného kostola postupuje

Pokračujeme v obnove Horného kostola. Portál bol obnovený už v minulom roku, teraz sú najviac viditeľné práce na omietkach. Pracovať na najvyššom poschodí lešenia je dosť dramatický zážitok, najmä kvôli vetru, ktorý takmer neustále na kalvárii fúka. Pod cementovými omietkami našiel reštaurátor Janko Hromada zvyšky pôvodných malieb (slnečné hodiny). Práce pokračujú aj na freskách v […]

Čítať...

27 jún

Sadíme lipy

Sadíme lipy

Prvé roky sme na Kalvárii zápasili s prerastenou vegetáciou, ktorá miestami vrastala do kostolov. Storočné lipy ošetrujeme, no niektoré nám umierajú pred očami. Z ich dutých kmeňov sme aspoň vyrobili detskú preliezačku. Najväčšia makačka je vyťahovanie koreňov, aby sme mohli sadiť na to isté miesto. Teraz konečne sadíme, máme 10 nových lipiek, ktoré intenzívne polievame, […]

Čítať...

31 okt

Revitalizácia lipovej aleje na Kalvárii

Revitalizácia lipovej aleje na Kalvárii

Návštevníci Kalvárie sa v poslednom roku sťažovali na padajúce konáre z historickej lipovej aleje. Z tohto dôvodu sa v polovici októbra 2017 uskutočnili práce na jej revitalizácii. Práce vykonával Ing. Daniš z Technickej univerzity vo Zvolene so svojim tímom. Odborným zásahom bola ošetrená väčšina jedincov lipy malolistej s cieľom minimalizovať hroziace riziká pre návštevníkov Kalvárie. Prioritne bol vykonaný bezpečnostný rez, pri […]

Čítať...

24 aug

Portál Horného kostola je bohatší o kartušu

Portál Horného kostola je bohatší o kartušu

Takmer 400 kg vážiaca replika pôvodnej kartuše s nápisom „Jesus Meine Liebe ist GeCreutziget“ bola 23. augusta 2017 za pomoci 3 reštaurátorov a špeciálneho zdvíhacieho mechanizmu inštalovaná nad portál Horného kostola. Prípravy na upevnenie trvali niekoľko hodín a samotné zdvíhanie kartuše do výšky 6 metrov dalo veru zabrať. Je ťažko predstaviteľné ako si v čase výstavby Kalvárie, […]

Čítať...

03 feb

Rok 2016 na Kalvárii bol bohatý na udalosti

Rok 2016 na Kalvárii bol bohatý na udalosti

Rok 2016 bol deviatym rokom rekonštrukčných prác na Kalvárii. Bol to rok, kedy opäť rástla návštevnosť – expozíciu navštívilo vyše 23.000 ľudí a celkovo areál najmenej 55.000 návštevníkov. Vzhľadom na stále sa zvyšujúcu  návštevnosť sme v roku 2015 zakúpili areál bývalých mestských lesov, ktorý sme v prvom polroku 2016 komplexne prestavali na nové Návštevnícke centrum Kalvárie. […]

Čítať...

23 okt

Reštaurovanie sochy Márie Magdalény z kaplnky Bolestného srdca Panny Márie

Reštaurovanie sochy Márie Magdalény z kaplnky Bolestného srdca Panny Márie

  Socha bola v minulosti odcudzená, alebo zničená. V roku 2011 a 2012 bol spracovaný prieskum a zozbieraná fotodokumentácia a na základe tohto podkladu bolo možné vytvoriť autorskú kópiu sochy. Túto kópiu realizoval Mgr. art. Ján Fečo v rokoch 2012-13. Dnes je socha vystavená na svojom pôvodnom mieste.  

Čítať...

23 okt

Socha ležiaceho Krista v hrobe v kaplnke Božského Srdca Ježišovho

Socha ležiaceho Krista v hrobe v kaplnke Božského Srdca Ježišovho

  Podobne ako socha Márie Magdalény, aj táto socha bola v minulosti buď odcudzená, alebo zničená. V rokoch 2010 a 2012 prebehlo skúmanie fotografických archívnych podkladov a návrh na vytvorenie autorskej kópie diela. Kópiu realizoval Mrg. Art. Ján Fečo. Dokončené boli začiatkom roka 2013 a socha bola inštalovaná na svoje pôvodné miesto.  

Čítať...