Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Rekonštrukcia  

03 feb

Rok 2016 na Kalvárii bol bohatý na udalosti

Rok 2016 na Kalvárii bol bohatý na udalosti

Rok 2016 bol deviatym rokom rekonštrukčných prác na Kalvárii. Bol to rok, kedy opäť rástla návštevnosť – expozíciu navštívilo vyše 23.000 ľudí a celkovo areál najmenej 55.000 návštevníkov. Vzhľadom na stále sa zvyšujúcu  návštevnosť sme v roku 2015 zakúpili areál bývalých mestských lesov, ktorý sme v prvom polroku 2016 komplexne prestavali na nové Návštevnícke centrum Kalvárie. […]

Čítať...

23 okt

Reštaurovanie sochy Márie Magdalény z kaplnky Bolestného srdca Panny Márie

Reštaurovanie sochy Márie Magdalény z kaplnky Bolestného srdca Panny Márie

  Socha bola v minulosti odcudzená, alebo zničená. V roku 2011 a 2012 bol spracovaný prieskum a zozbieraná fotodokumentácia a na základe tohto podkladu bolo možné vytvoriť autorskú kópiu sochy. Túto kópiu realizoval Mgr. art. Ján Fečo v rokoch 2012-13. Dnes je socha vystavená na svojom pôvodnom mieste.  

Čítať...

23 okt

Socha ležiaceho Krista v hrobe v kaplnke Božského Srdca Ježišovho

Socha ležiaceho Krista v hrobe v kaplnke Božského Srdca Ježišovho

  Podobne ako socha Márie Magdalény, aj táto socha bola v minulosti buď odcudzená, alebo zničená. V rokoch 2010 a 2012 prebehlo skúmanie fotografických archívnych podkladov a návrh na vytvorenie autorskej kópie diela. Kópiu realizoval Mrg. Art. Ján Fečo. Dokončené boli začiatkom roka 2013 a socha bola inštalovaná na svoje pôvodné miesto.  

Čítať...

19 sep

Reštaurovanie kaplniek 23 a 24

Reštaurovanie kaplniek 23 a 24

Z kaplniek boli v roku 2012 odstránené cementové vrstvy omietok, časti murív, ktoré hrozili deštrukciou boli spevnené do času komplexnej rekonštrukcie. Na kaplnkách bola vykonaná sanácia vlhkosti muriva. V roku 2013 sa realizovala komplexná obnova kamenosochárskeho výtvarného pracovania, vonkajších omietok, schodov a strechy. Na fotografiách sú kaplnky pri začatí prác a tesne pred konončením.

Čítať...

18 sep

Elektroinštalácia areálu

Elektroinštalácia areálu

  Vďaka elektrifikácii celého areálu, ktorá prebehla v rokoch 2011 – 2013 sme v roku 2013 nainštalovali druhú časť nočného nasvetlenia Kalvárie. K nasvietenému Hornému kostolu pribudli aj 4 kaplnky a Ecce Homo. Osvetlenie bolo zapnuté počas májovej akcie „Pootvorenie Kalvárie“.      

Čítať...

17 sep

Rekultivácia areálu v okolí Dolného kostola, úpravy terénu

Rekultivácia areálu v okolí Dolného kostola, úpravy terénu

  V roku 2013 sme tiež pokračovali v rekultivácii terénu v okolí Dolného kostola. V dohľadnej dobe nás čaká dosadenie lipovej aleje a preto bolo nevyhnutné odstrániť niektoré staré pne z vývratov alebo odstránených stromov. Veľká časť rekultivácie bola pokrytá dobrovoľníkmi.    

Čítať...

17 sep

Obnova zvona v južnej veži Dolného kostola.

Obnova zvona v južnej veži Dolného kostola.

  Zo všetkých zvonov Kalvárie sa zachoval jediný, asi 300 kg zvon v južnej veži Dolného kostola, s vročením 1921. Bol to zrejme jediný zvon, ktorý bol obnovený po zabavení na vojenské účely počas 1. svetovej vojny. V roku 2014 sme opravili jeho mechanické časti, nahradili chýbajúce srdce a celkovo sfunkčnili.    

Čítať...

17 sep

Záverečné retuše v troch kaplnkách Dolného kostola

Záverečné retuše v troch kaplnkách Dolného kostola

  Reštaurovanie veľkoplošných fresiek prebiehali v rokoch 2008-2012 V roku 2013 bolo v súvislosti s dokončením stavebných prác a predovšetkým s dokončením expozície a osadením 3 oltárov potrebné vykonať záverečné reštaurátorské retuše. Retuše realizovala Mgr. Art. Eva Mitzová.  

Čítať...

17 sep

Obnova západnej veže Horného kostola

Obnova západnej veže Horného kostola

  V rámci obnovy západnej veže sme osadili nový kamenný vstupný portál a dvere. Opravené boli aj všetky kamenné ostenia okien do ktorých boli osadené repliky drevených okenných krídiel. V interiéry západnej veže boli vyspravené omietky a podlaha na prízemí. V prvom poschodí veže bolo inštalované interiérové okno predeľujúce hlavnú kaplnku a vežu a podkroví veže bola inštalovaná mreža, oddeľujúca návštevnícky priestor […]

Čítať...

17 sep

Druhá časť reštaurovania kaplnky ECCE HOMO

Druhá časť reštaurovania kaplnky ECCE HOMO

V druhej etape reštaurovania bolo potrebné vykonať statické zabezpečenie celého objektu. Prvej etape boli odstránené cementové omietky a boli spevnené časti, ktoré hrozili svojvoľným rozpadom. Bolo vykonané odsolenie a osadené nové vstupné dvere. Po odstránení cementových vrstiev sa ukázalo, že stavbe je vďaka zubu času ale aj vďaka svojej subtílnej konštrukcii v tak narušenom stave, že hrozí jej zrútenie. […]

Čítať...