Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Kalvária sa pripravila na zimu

27 nov
Kalvária sa pripravila na zimu

Počasie už neúprosne hlási príchod najchladnejšieho obdobia v roku a práce v exteriéroch Kalvárie sa pomaly presúvajú do reštaurátorských ateliérov. Od zahájenia obnovy Horného kostola už uplynul nejaký čas, pribudla veľká časť zreštaurovaného vstupného portálu a intenzívne sa pokračovalo aj na reštaurovaní jeho fresiek v interiéri. Koncom leta časť jeho fasády zahalilo lešenie, vďaka čomu sme mohli odkryť celú jej zadnú časť od nepôvodných vrstiev, aby sme tak v ďalšom roku mohli rýchlejšie postupovať pri jeho obnove. Väčšiemu rozsahu prác bránilo iba obmedzené financovanie a tiež nové pamiatkové nálezy, ktoré síce potešia, ale zároveň kladú nároky na investície. 

Počas  zimy budú v reštaurátorských ateliéroch prebiehať práce na reštaurovaní ďalšej sochy z trojice ukrižovaných z hlavného oltára a tiež práce na reštaurovaní svätostánku, z ktorého sa zachovali len fragmenty.

Samotná freska je už takmer hotová, finálne práce sú naplánované do leta 2018. Okrem našich generálnych partnerov sa obnova fresky uskutočnila aj vďaka podpore z Nadácie EPH, ktorá okrem toho podporila aj opravu ďalších úsekov chodníkov a oporných drevených zábradlí (medzi kaplnkami Ecce Homo a Obriezka) a tiež budovanie ďalších častí bezpečnostného kamerového systému. Tieto práce sme ukončili na jeseň 2017.

Ako každý rok pred príchodom zimy, i teraz sme začiatkom novembra museli Kalváriu pripraviť na jej príchod. Je to spojené s vyčistením všetkých žľabov od napadaného lístia, uprataním stavebného odpadu a pozatváraním drevených dverí kaplniek.

Kalvária však počas zimy nestráca nič zo svojej krásy, mení sa len jej podoba, preto i vás srdečne pozývame na jej návštevu. Kalváriu v roku 2017 navštívilo 70.000 návštevníkov a tak boli dni, kedy Infocentrum pri prvej kaplnke praskalo vo švíkoch.  Pri potulkách Kalváriou ho nezabudnite navštíviť. Vstup je zdarma a možno tu nájdete aj pekný darček pre svojich blízkych.