Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

K záhrade pod Kalváriou pribudol aj malý vinohrad

30 nov
K záhrade pod Kalváriou pribudol aj malý vinohrad

 

Už počas leta 2016 sme s pomocou našich pracovníkov a dobrovoľníkov z INEXU a Gymnázia Juraja Hronca začali s prácami na úprave svahu, ktorý je súčasťou záhrady pri Návštevníckom centre. Našim zámerom bolo vysadenie malého vinohradu. Svah sme vyčistili od náletovej zelene a nahromadeného odpadu, vybudovali sme oporné múriky a oplotili záhradu. Napokon sme vybudovali terasky, na ktorých sme vysadili 30 sadeníc 10 druhov stolového hrozna. Vznikol tak zrejme jeden z najvyššie položených vinohradov na Slovensku.

Veríme, že o pár rokov toto hrozno osvieži nejedného návštevníka Kalvárie. Realizácia projektu „Vinohrad pod Kalváriou“ bola podporená Nadáciou Orange. Ďakujeme.