Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Horný kostol má už hromozvod

20 sep
Horný kostol má už hromozvod

Aj v roku 2019 sa do projektu elektrifikácie Kalvárie zapojila Nadácia EPH. V tomto roku bolo našim cieľom elektrifikovanie dvoch obnovených kaplniek a vybudovanie hromozvodu na Hornom kostole. Oba tieto ciele sa podarilo naplniť. S prácami sa začalo od jari a postupne sa podarilo elektrifikovať  dve obnovené kaplnky. Tie sú teraz pripravené aj na nočné osvetlenie, ktorého spustenie je plánované na rok 2019.

Priebežne postupovali práce aj na obnove Horného kostola, ktorých súčasťou bolo aj vybudovanie nového hromozvodu. Pôvodný hromozvod bol na viacerých miestach poškodený a už nespĺňal potrebné normy. Odteraz sa však už Horný kostol búrok nemusí viac obávať.