Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Európska dobrovoľnícka služba

Európska dobrovoľnícka služba funguje vďaka programu ERASMUS +, ktorý zriadila Európskej únia s cieľom pomôcť mladým ľuďom z rôznych kútov Európy, ale aj mimo jej územia, získať nové skúsenosti, zlepšiť medzikultúrny dialóg a tiež jazykové, sociálne a odborné zručnosti mladých ľudí vo veku 18 – 30 rokov.

Vďaka ERASMUS+, hosťuje od začiatku obnovy kalvárie dobrovoľníkov aj Kalvársky fond. Pomáhajú nám pri rôznych prácach počas celého roku. Ich služba trvá štandardne 6 – 12 mesiacov a počas roka bývajú naraz na projekte 2 až 4 dobrovoľníci.

Ich hlavnou náplňou práce sú najmä:

  1. Služba v expozícii o histórii a súčasnosti Kalvárie v Dolnom kostole

– náplň práce dobrovoľníka je veľmi podobná ako pri bežnom infocentre:  dobrovoľník pootvára niektoré kaplnky a kostoly, poskytuje informácie návštevníkom, zabezpečuje čistotu priestorov, predáva suveníry a turistickú literatúru a vedie dennú evidenciu návštevnosti a milodarov.

  1. Pomoc pri organizácii dobrovoľníckych brigád

– keďže počas roka nám s obnovou prichádzajú pomôcť rôzne skupiny firemných dobrovoľníkov, študentov či účastníkov medzinárodných výmen, dobrovoľníci sú veľmi potrebnou pomocou pri realizovaní takýchto brigád, ktorých sa často zúčastní 20 – 70 ďalších dobrovoľníkov súčasne.

  1. Pomoc pri bežnej údržbe kalvárie

– areál kalvárie je veľmi rozsiahly a tvorí ju až 23 sakrálnych objektov, vyžaduje si preto pravidelnú údržbu. Dobrovoľníci popri našich zamestnancoch pomáhajú pri kosení a čistení areálu, upratovaní priestorov kostolov a kaplniek, odhadzovaní snehu počas zimy, nosení materiálu a mnohých ďalších prácach.

Nakoľko členom Kalvárskeho fondu je aj skautská organizácia Nadácia Baden – Powella, dobrovoľníci sa podieľajú aj na jej aktivitách:

  1. Činnosť skautského táboriska v HodrušŠtiavnických vrchoch

– skautské táborisko v Hodruši začalo písať svoju históriu skautských táborov ešte pred II. svetovou vojnou a jeho činnosť bola vďaka Nadácii Baden – Powella nedávno obnovená. Dnes táborisko v Hodruši navštevujú skauti nielen zo Slovenska, ale aj z ďaľších európskych krajín. Pomoc dobrovoľníkov je potrebná najmä pred začatím letnej táborovej sezóny ako je kosenie a hrabanie, čistenie náletových drevín, budovanie drevených táborových stavieb a podobne.

  1. Aktivity okolo Skautského domu

Skautský dom je ubytovacie zariadenie, v ktorého priestoroch je aj byt dobrovoľníkov.  Počas roka sa v jeho priestoroch uskutočňujú viaceré komunitné podujatia ako stretnutie miestnych mladých rodín, muštovanie jabĺk či iné, ktorých súčasťou sú aj dobrovoľníci. Okrem toho pomájú aj pri prácach na jeho záhrade, ktorá je miestom týchto stretnutí.

  1. Osobný projekt a iné aktivity

Zmyslom programu je získať čo najviac zručností, preto sa našim dobrovoľníkom snažíme poskytnúť priestor na ich vlastné nápady na sebarealizáciu. Závisí len na predpokladoch a iniciatíve samotných dobrovoľníkov, ako ich osobný projekt môže vyzerať.

Okrem toho bývajú súčasťou projektu aj ďalšie príležitostné aktivity v závislosti od zručností dobrovoľníkov: výučba rodného jazyka; pomoc pri tvorbe webu či propagačných materiálov; reštaurátorské dielne starého nábytku; preklady textov; digitalizácia starých skautských diapozitívov; fotodokumentácia miestnych architektonických znakov atď.

Vďaka podpore programu ERASMUS+ majú dobrovoľníci hradené cestovné náklady, zdravotné poistenie, mesačné vreckové, ubytovanie, jazykový kurz slovenčiny a tiež účasť na školeniach po príchode na projekt a počas projektu.

Európsku službu vnímame ako veľkú pomoc pre pokračovanie v našich aktivitách. Umožňuje obohacovať nielen samotných účastníkov, ale aj nás, ktorí sa im počas ich pobytu venujeme. A veríme, že aj návštevníkov Kalvárie a Banskej Štiavnice.

Pokiaľ ste z inej krajiny a chceli by ste sa stať súčasťou nášho projektu, pošlite svoj životopis a motivačný list na kalvaria@kalvaria.org. Ďakujeme.