Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Dobrovoľníci a brigády v roku 2015

17 dec
Dobrovoľníci a brigády v roku 2015

Aj v roku 2015 sme sa tešili veľkému záujmu dobrovoľníkov, ktorí sa odhodlali pomôcť pri obnove Kalvárie. Medzi nimi boli pracovníci z rôznych firiem ako ACCENTURE, KPMG či VÚB Banky a Slovenskej sporiteľni, ale aj z organizácie INEX, študenti a pedagógovia z Gymnázia Jura Hronca a taktiež skupina belgických skautov. Mnohí z nich prišli už niekoľký rok po sebe, ďalší sa odhodlali prvý krát.

Vďaka ich pomoci sme pokročili v úpravách terénu a záhrady okolo budúceho návštevníckeho centra pod Kalváriou, presťahovali sme kópie reliéfov do 3 kaplniek a inštalovali originál reliéfu sv. Trojice do Svätých schodov, odniesli množstvo stavebného a komunálneho odpadu, pokosili niekoľko hektárov zelených lúk, odstránili množstvo náletovej zelene, vykopali niekoľko koreňov po uhynutých stromoch, ponosili desiatky kilogramov stavebného materiálu a množstvo ďalších prác, ktoré by sme bez ochotných dobrovoľníkov nezvládli.

Pri organizovaní dobrovoľníckych brigád nám pomáhali tiež naši stáli dobrovoľníci z programu Mládež v Akcii a ERASMUS+, vďaka ktorým je tiež možný chod návštevníckeho centra v Dolnom kostole.

Všetkým týmto dobrovoľníkom, firmám, školám a organizáciám, ako aj našim podporovateľom úprimne ĎAKUJEME a tešíme sa na spoločné stretnutia aj v roku 2016.