Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Ostatné spôsoby podpory

Financovanie výstavby kalvárie bolo od nepamäti možné vďaka donorom, ktorí sa rozhodli na jej výstavbe väčším či menším darom, alebo vlastnou prácou podieľať. Aj v súčasnosti je financovanie jej rekonštrukcie možné vďaka našim darcom – firmám, Ministerstvu Kultúry SR, zahraničným donorom a súkromným osobám – a vďaka množstvu odpracovaných dobrovoľníckych hodín.

Vďaka povoleniu Ministerstva vnútra SR, môže združenie Kalvársky fond realizovať verejnú zbierku za účelom revitalizácie a obnovy banskoštiavnickej Kalvárie a jej areálu.

Okrem adopcie kaplniek alebo umeleckých prvkov, nás môžete poporiť prostredníctvom aktuálnej zbierky na Horný kostol jednoducho cez našu darcovskú stránku.

Okrem týchto spôsobov, môžete obnovu Kalvárie podporiť aj:

  • Individuálnym príspevkom na č. účtu verejnej zbierky SK62 0200 0000 0035 4227 6259
  • dobrovoľným príspevkom do označených pokladničiek v areáli Kalvárie
  • kúpou trička, knižky alebo iného spomienkového predmetu na expozícii o Kalvárii v Informačnom centre pod Kalváriou alebo v expozícii v Dolnom kostole (na účel verejnej zbierky je odvedený príspevok vo výške min. 80% z ceny predmetov)
  • Venovaním 2 % dane. Potrebné formuláre si môžete stiahnuť TU
  • zaslaním darcovskej SMS s heslom „DMS KALVARIA“ na číslo 877. Cena SMS je 2 €.  Z ceny SMS je na účet verejnej zbierky odvedených 96% t.j. 1,92 €.  Viac na www.donorsforum.sk

  • Nefinančnou podporou, napr. formou zapojenia sa do dobrovoľníckych brigád, odborným poradenstvom alebo duchovnou podporou.

V prípade, že sa rozhodnete zapojiť do projektu obnovy alebo máte zaujímavý nápad ako pomôcť, prosím kontaktujte nás. Kontaktné informácie nájdete tu.

Za akúkoľvek formu pomoci Vám vopred ďakujeme.